Salvem el Castell de Plegamans

Ajuda'ns a aturar l'especulació salvatge a Palau-solità i Plegamans

El Castell de Plegamans es troba a llevant de la població, en el turó més alt de l’entorn, anomenat la Serra, i presidint tota la plana de Palau-solità i Plegamans.

A l’edifici s’hi accedeix a través del carrer del Castell.

Està envoltat principalment per construccions de baixa alçada, i per terres de caire agrícola per un dels seus costats.

Cal destacar el bon estat de manteniment dels jardins del seu entorn immediat.

Té un valor històric indiscutible, i alhora es una peça important com a testimoni de l’evolució de l’arquitectura civil i tipològica (castell/residencia fortificada) a Catalunya.

És possiblement l’element arquitectònic mes interessant i important de Palau-solità i Plegamans, per la definició de volums, la imatge global, la composició i per la qualitat dels elements arquitectònics de la façana, que mostren els materials i els sistemes constructius emprats en aquella època. Es un edifici amb molta historia i molt carismàtic dintre del municipi. Al llarg dels anys s’ha anat acumulant un gran tresor artístic al seu interior que forma part del patrimoni de Palau-solità i Plegamans.

La categoria de protecció és de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)

Requalificació i reurbanització de la zona del Castell

En resum, especulació salvatge amb la requalificació i reurbanització de la zona d'influència del Castell de Plegamans amb la construcció de decenes de cases unifamiliars, decenes de vivendes en pisos de protecció oficial, pàrkings, escoles, mezquites... i eliminació de les poques zones verdes que hi ha actualment.

Manifest

La coordinadora Salvem el Castell exposa el següent:

Plans obsolets

Que no compleixen la normativa legal i mediambiental i que són econòmicament inviables.

Desnonament encobert

La majoria dels veins són incapaços d'assumir la despesa i això és: desnonament encobert en tota regla.

Augment del trànsit

Augment significatiu del trànsit de cotxes i camions amb els perills ambientals que això comporta.

Necessitats dels veïns

La proposta no satisfà ni les necessitats dels veïns ni incorpora mesures ambientals que s’adaptin a l’actual context de crisi climàtica.

Deficiències estructurals

Presenta múltiples deficiències tant estructurals com tècniques.

Projecte destructiu

Un projecte tan destructiu com especulatiu que acabarà passant factura al poble.

Zona d'influència

Zona d'influència del Castell de Plegamans (Patrimoni arquitectònic) i jaciment de l'entorn del Castell de Plegamans (Àrees de Protecció Arqueològica).

Últims espais verds

Palau-solità i Plegamans no es pot permetre el luxe d’urbanitzar els últims espais verds del municipi.

Ingressos addicionals pel consistori

El consistori dona llum verda als projectes dels promotors immobiliaris per tal de poder obtenir ingressos addicionals a través dels permisos d’obres i impostos.

Accions

Accions que s'estan duent a terme

Creació de la coordinadora Salvem el Castell
Redactat del manifest
Demanar suport a les entitats del poble
Preparar amb els advocats la petició de la declaració de nul·litat de ple dret del projecte
Preparar el recurs administratiu de reposició
Encarregar un informe tècnic a arquitectes ambientalistes
Recollida de signatures
Mobilització popular

Signa el manifest

Des de la coordinadora Slavem el Castell volem aturar un projecte que no respon a les necessitats actuals del territori.